books imageStrankam nudimo širok nabor pravnih storitev. Znanje in izkušnje pa imamo predvsem na naslednjih pravnih področjih:

 • zastopanje in svetovanje gospodarskim družbam (domačim in tujim) glede njihovega poslovanja v Sloveniji, vključno z zastopanjem družb kot upnikov v insolvenčnih postopkih v Sloveniji;
 • postopki izvršbe in zavarovanja, vključno z ustanovitvijo hipotek in drugih oblik zavarovanja na premoženju dolžnikov;
 • gospodarsko statusno pravo – ustanovitev, spremembe in prenehanje družbe;
 • finančno pravo – svetovanje glede različnih finančnih instrumentov oz. storitev, svetovanje strankam pri poslih na (mednarodnih) finančnih trgih;
 • davčno pravo – svetovanje in zastopanje strank v davčnih postopkih, zlasti na področjih dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb ter davkov na premoženje;
 • združitve in prevzemi – sodelovanje pri različnih postopkih povezovanja oz. preoblikovanja družb, opravljanje skrbnih pregledov gospodarskih družb;
 • bančno pravo in pravo kapitalskih trgov;
 • konkurenčno pravo – svetovanje glede ustreznosti poslovanja strank na trgu;
 • delovno pravo – dnevno svetovanje strankam glede različnih delovno pravnih vprašanj, priprava predpisanih pogodb oz. drugih pravnih dokumentov, zastopanje strank pred sodišči;
 • pogodbeno in odškodninsko pravo – svetovanje in sodelovanje pri pogajanjih ob sestavi pogodb, zastopanje strank pred sodišči v odškodninskih zadevah;
 • nepremičninsko pravo; ter
 • zastopanje strank v pravnih sporih pred sodišči in arbitražami.

Glede davčnih, finančnih in računovodskih vprašanj uspešno sodelujemo z davčnimi svetovalci iz družbe Guzina Kavšek d.o.o..